شعبه مرکزی : تهران، اتوبان باقری، خیابان گلبرگ ، پلاک ۲۶ واحد ۴

شماره تماس ۱ : 2177710933 98+

شماره تماس ۲ : 2177740934 98+

شعبه مشهد  : خراسان رضوی، مشهد، بلوار دلاوران، خیابان نخل، کوچه نخل 21، پلاک 21، طبقه دوم

شماره تماس : 5138221262 98+

Vancouver ‌Branch: 209-5250 RUPERT ST VANCOUVER BC V5R 2J9

phone : +1 604 6554707

ایمیل : info@shadchehre.ir

ایمیل : trading@shadchehre.ir

Language: العربیه English